TLS Energimätning

TLS selger målere og utstyr for måling av varme, kulde og vann i Sverige og Norge. TLS er eksklusiv importør av målere fra Landis & Gyr, GWF, Baylan og Sonix. Hver måler kan kommunisere via MBus, trådløs MBus eller GPRS.

http://www.tlsenergimatning.se