The Lucy Hobbs Project

Nettsiden til et prosjekt for å gi kvinner som arbeider innen tannhelse bedre muligheter for innovasjon, nettverk og veldedig arbeid.

http://thelucyhobbsproject.com