Stiftelsen Norsk Okkupasjonshistorie

Stiftelsen Norsk Okkupasjonshistorie (SNO). Stiftelsens formål er allmennyttig, objektiv forskning og publisering vedrørende norsk historie omkring verdenskrigen 1939 – 45 og tidsrommet før og etter denne.

http://www.sno.no

You may also like...