Statkraft

Et av de største kraftselskapene i Europa innen fornybar energi.

http://www.statkraft.no

You may also like...