Statens filmtilsyn

Informasjon om filmtilsynet med vekt på filmsensur. Database over vedtak, informasjon om nye filmer.

http://www.filmtilsynet.no