Skepsis

Informasjon fra en kritisk synsvinkel på det som påstås å være overnaturlig. Med artikler, publikasjoner og diskusjoner.

http://skepsis.no

You may also like...