Restaurantanmeldelser.com

Restaurantanmeldelser.com skal være en ekstensiv guide for den som skal ut å spise i Oslo. Siden presenterer anmeldelser av restauranter fra både aviser og seriøse blogger og beregner en gjenomsnittsscore basert på disse kildene. I tillegg presenteres artikler og andre analyser om den norske og internasjonale restaurantindustrien.

http://www.restaurantanmeldelser.com