Nord-Norge

Salten Regionråd

Jul 31, 2011 |
PR: 4
Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom ni kommuner i Salten. I tillegg er Salten Friluftsråd, Felles Ansvar i Salten, Partnerskap Salten, Salten Kultursamarbeid og Sunnhet i Salten underlagt ... Les mer

Landsdelsutvalget

Jul 31, 2011 |
PR: 5
LU identifiserer, samordner og løser oppgaver av felles interesse i nord. ... Les mer

Tromsø-områdets Regionråd

Jul 31, 2011 |
PR: 4
Tromsø-områdets regionråd er et samarbeidsorgan mellom Balsfjord, Karlsøy og Tromsø kommune. Tromsø-områdets regionråd skal arbeide med saker av felles interesse for kommunene og fremme regionens ... Les mer