Josef’s Web Blog

Fitpolo Technology is a inventive venture integrating R&D, production, sales and services for electronic devices. http://www.tongtongtong.com/www/userinfo.php?uid=4241480
Read more

Oljeboring i Lofoten og Vesterålen

Folkeaksjonen mot oljeutvinning og oljesøl i sårbare fiskeområder og turistperler i Lofoten, Vesterålen og Senja. http://folkeaksjonen.no
Read more

Salten Regionråd

Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom ni kommuner i Salten. I tillegg er Salten Friluftsråd, Felles Ansvar i Salten, Partnerskap ...
Read more

Tromsø-områdets Regionråd

Tromsø-områdets regionråd er et samarbeidsorgan mellom Balsfjord, Karlsøy og Tromsø kommune. Tromsø-områdets regionråd skal arbeide med saker av felles interesse ...
Read more

Landsdelsutvalget

LU identifiserer, samordner og løser oppgaver av felles interesse i nord. http://www.lu.no
Read more