Category: Teknologi

Teknologi, mekanikk, forskning, kunnskap, informasjon, elektronikk, industri, viten, fysikk, vitenskap.

IoT i smarthus: Paradigmeskifte i 2017

Teknologiske nyvinninger har revelusjonert måten vi lever på, hvor endringer skjer raskere og raskere for hver dag som går. http://mobileapplikasjonutvikling.blogg.no/1481027760_iot_i_smarthus_paradi.html

Three Link Directory blogg

Bloggen til søketjenesten og nettkatalogen ThreeLinkDirectory.com. Les nyttige og aktuelle artikler om IT og internett. http://threelinkdirectory.blogspot.com

SINTEF

SINTEF-gruppen (Stiftelsen for industriell og teknisk forskning ved NTH) er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon, med ca.1700 ansatte. http://www.sintef.no

SINTEF teknologiledelse

Avdeling som jobber med forskning knyttet til produktivitet, konkurranseevne, prosjektledelse og prosjektstyring. http://www.prestasjonsledelse.net

Teknologirådet

Uavhengig, rådgivende organ som skal vurdere den teknologiske utviklingen på alle samfunnsområder. http://www.teknologiradet.no

Norges byggforskningsinstitutt

Nasjonalt kunnskapssenter for bygg- og anleggssektoren. Oversikt over FoU-prosjekter, laboratorietjenester, produktgodkjenning og sertifisering, rådgivning, svartjeneste og forlagsprodukter. http://www.byggforsk.no