Radiation Answers

Engelskspråklig nettressurs med informasjon om ulike former for stråling og helsevirkninger. http://www.radiationanswers.org
Read more

Fysikkforeningen

Studentorganisasjon ved fysisk institutt på universitetet i Oslo. Fysikkforeningen organiserer det sosiale livet på Fysisk institutt. Hjem
Read more

Norsk forening for medisinsk fysikk

Interesseorganisasjon for personer som arbeider med medisinsk fysikk. Medisinsk fysikk inbefatter blant annet strålebehandling, røntgendiagnostikk, og laserteknologi. Nyheter
Read more

Norsk fysikkråd

Nasjonalt fagråd under Det norske universitetsråd. Informasjon om representanter. http://www.norskfysikk.no
Read more