Preus fotomuseum

Nasjonalt museum for fotografi på Karljohansvern i Horten. Om museet, biblioteket, utstillingene, bevaringstips for fotografier og eksempler fra samlingene.

http://www.preusmuseum.no