Performance Day

Performance Day er en årlig konferanse med hovedfokus på performance marketing. Performance marketing er målbar markedsføring der resultatene styrer aktiviteten. Performance marketing er en måte å tenke markedsføring på som går på tvers av de vanlige skillelinjer mellom medier, kanaler, formater og prismodeller.

http://www.performanceday.no