Pat Buchanan

Hjemmesiden til Pat Puchanan, tidligere politiker og kjent forfatter og kommentator.

http://buchanan.org

You may also like...