Pasienthåndboka

Publikumsutgaven av Legehåndboka med oppdatert informasjon om sykdommer, behandlingsmetoder, undersøkelser og symptomer.

http://www.pasienthandboka.no