Oslo Operafestival

Oslo Operafestival skal være landets fremste festival for opera og musikkdramatikk.

Oslo Operafestival skal skape entusiasme og interesse for opera og musikkdramatikk hos et bredt publikum – særlig unge – og utvide horisonten til eksisterende publikum.

Oslo Operafestival skal gi yngre, profesjonelle sangere og andre kunstnere som er i etableringsfasen, inspirasjon og mulighet for kunstnerisk vekst i samarbeid med etablerte sangere og kunstnere samt en mulighet til å markere seg offentlig.

http://www.operafestival.no