Oslo Byforum

Oslo Byforum opererer som kompetansenettverk og tenketank som tar initiativ til å skape debatt, lage møteplasser og skape beslutningsgrunnlag for aktører innen kultur, by- og næringsutvikling.

http://www.oslobyforum.org