Norsk helsevesens idrettsforbund (NHIF)

0
1

En sammenslutning av bedriftsidrettslag innen helsetjenesten med formål å fremme idrett og sosial kontakt nasjonalt og internasjonalt.

http://www.nhif.net