Norges Livredningsselskap

Arbeider for å fremme kunnskap og ferdighet om svømming, livredning og sikkerhet.

http://www.livredning.no