neNyheter.no

På neNyheter.no vil du finne siste nytt om leiepriser, leiekontrakter som er inngått, de store eiendomstransaksjonene, aktørenes forventning til fremtiden, utviklingen i eiendomsfond og aksjer, nyheter fra selskapene og mye mer.

http://nenyheter.no