Myter om innvandringen

Innvandringskritisk nettside med informasjon om innvandring i Sverige.

http://myterominvandringen.se