LinkedIn

LinkedIn er et sosialt nettverk for profesjonelle. Nettverket fungerer som en online møteplass mellom bedrifter og arbeidstakere.

http://www.linkedin.com