Legalize Jesus

Nettsiden til Legalize Jesus, en aksjon som ønsker å stanse fobi mot kristendom og legalisere troen på Jesus.

http://www.legalizejesus.com