Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP)

Landsdekkende organisasjon for arkivinstitusjoner, museum, bibliotek og andre som er opptatt av arkivspørsmål.

http://www.llp.no

You may also like...