Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)

Tilbud til hjerte- og lungesyke om forebygging, behandling og rehabilitering. Informasjon om hjerteinfarkt, tuberkulose, astma, KOLS og skader som følge av røyking. Informasjon om organdonasjon.

http://www.lhl.no