Journal of Social, Political, and Economic Studies

Akademisk journal som publiserer informasjon om aktuelle emner av internasjonal interesse. Journalen har hovedfokus på sosiale, politiske og økonomiske studier.

http://www.jspes.org