Internet Defense League

Internasjonal organisasjon som arbeider for nettnøytralitet og et fritt og uinnskrenket internett.

https://www.internetdefenseleague.org

You may also like...