Hva er adjektiv

Adjektiv er de ordene som vi bruker til å beskrive andre ord. Ord som liten og stor, sint og glad er alle eksempler på adjektiver. Et adjektiv er et viktig virkemiddel når man skriver både sakprosa og skjønnlitterære tekster. Hvordan de brukes i sammenheng med andre ord har mye å si på hvordan en setning fremstår og blir oppfattet, da det er stor forskjell på «en kald dag i desember» og «en varm dag i desember». 

Mer om adjektiver

Adjektiver kan være både positive og negative, og de kan forklare hvordan noe ser ut, hvor det befinner seg, hva slags farge det har osv. Ofte fungerer et adjektiv som ledd i en setning for å gi mer informasjon om et bestemt element. De fleste adjektiver kommer etter det subjektet eller objektet de beskriver, slik som «hunden min er stor» eller «Jakken hennes er fin». Men noen ganger kan adjektivene også komme før det subjektet eller objektet de beskriver, som i «Jeg har en stor hund.» og «Hun har en fin jakke».

Forskjellige typer adjektiver

Adjektiv er ord som beskriver egenskaper eller kvaliteter til en person, ting eller setting. Om personer kan man bruke beskrivelser av følelser og humør, samt beskrivelser av hvordan personen ser ut og hva de har på seg. Det samme gjelder også gjenstander man beskriver. Setting kan man beskrive ved å for eksempel si noe om hvordan været har vært på en ferietur, eller om det var en god eller dårlig dag. Man kan også gi en beskrivelse av i hvor stor grad subjektet er noe. 

Adjektivets bøyning

Adjektivene kan bøyes på flere måter for å lage en beskrivende setning. På norsk må adjektivene ofte bøyes om det er entall, flertall eller intetkjønn. For intetkjønn legges det enkelt ved en -t.  Som i fin – fint. I flertall bøyes adjektivet oftest ved å legge til -e.
Eksempler er:

  • stor – store
  • god – gode
  • vennlig – vennlige

Andre bøyes i lignende stil, men legger også til flere bokstaver. Disse slutter også på -e: 

  • gammel – gamle
  • lunken- lunkne

Det finner noen få unntak til regelen hvor bøyningsreglene er noe mer avanserte og bytter skrivemåten på ordet helt. Liten- små er et eksempel på det.

Gradbøyning er også en type adjektivbøyning. Da bøyes de inn i tre forskjellige grader: positiv, komparativ og superlativ. Et eksempel på det er dyr – dyrere – dyrest. Bøyningsreglene her er også relativt enkle, med noen unntak som få – færre – færrest, og vondt – verre- verst. 

Alternativer til bruk av adjektiver

Når du skriver, er det viktig å bruke ord som beskriver hva du virkelig mener. Adjektiver er et fantastisk verktøy for å gi mer informasjon om et substantiv, men det er ikke alltid nødvendig å bruke dem. For å ikke gjøre teksten enfoldig er det viktig å variere. Her er noen alternativer til bruk av adjektiver:

  • Bruk verb i stedet for adjektiv. For eksempel istedenfor «han var en veldig sjenert gutt» kan du si «han unngikk å snakke med andre».
  • Forklar hvorfor noe er akkurat slik det er. For eksempel, istedenfor å si «bilen var veldig dyr» kan du si «bilen kostet 100 000 kroner».