Honda

I Hondas filosofi inngår det at arbeidet og kommunikasjonen i alle ledd med kundene skal være preget av glede. Fra tegnebordet på utviklingsavdelingen til produksjonen i fabrikken og mottakelsen blant forhandlerne.

http://www.honda.no