Har du betalingsanmerkninger? Av oss får du låne penger

Vi på BlueStep gir flere sjansen til å få boliglån. Også du som har betalingsanmerkninger, gjeld hos kemner eller namsfogden, uregelmessig inntekt eller annet som i henhold til de tradisjonelle bankene klassifiseres som avvikende. Det er vår grunnholdning.

http://www.bluestep.no