Gulagosphere

Engelskspråklig humorside som driver med satire av bl.a. ulike personer og nettsider.

http://gulagosphere.com

You may also like...