Gatestone Institute

Gatestone Institute International Policy Council er en politisk uavhangig tenketank som fremmer nyheter innen demokrati, menneskerettigheter, økonomi, forsvar, energi og frihet.

http://www.gatestoneinstitute.org