Friends of Israel Initiative

Nettressurs med nyhetsartikler og bakgrunnsinformasjon omkring de politiske aspektene ved Israels rolle overfor EU og vesten generelt.

http://www.friendsofisraelinitiative.org