Franklin D. Roosevelt Presidential Library and Museum

Bibliotek og museum tilegnet den amerikanske presidenten Franklin D. Roosevelt. Bliblioteket og museet er plassert ved Hyde Park i New York.

http://www.fdrlibrary.marist.edu

You may also like...