Falun Gong Norge

Hjemmesiden til norsk forening for Falun Gong (Falun Dafa) i Norge. Informasjon om organisasjonen og øvingssteder for Falun Gong-øvelsene.

http://www.falundafa.no

You may also like...