Essensielt

Essensielt er et uavhengig og fritt nyhets- og aktualitetsmagasin som rapporterer om hva som skjer i Norge og verden sett fra et konservativt ståsted.

N/A