Christians United for Israel

Kristen organisasjon som driver et utstrakt arbeid med å informere om Israel. Organisasjonen arrangerer konferanser og driver med informasjonsarbeid i samarbeid med undervisningsinstitusjoner.

Homepage

You may also like...