Camera.org

CAMERA er en organisasjon som arbeider for mer korrekt mediadekning av konflikter i Midtøsten. Nettsiden analyserer og kommenterer nyheter fra media i hele verden.

Home

You may also like...