Blogspot

Blogger er en av de mest brukte plattformene for blogging og er tilgjengelig i mange språk over hele verden.

http://www.blogspot.com