Blindes produkter AS

Hjelpemidler for synshemmede. Nettstedet har en katalog med bilder og lydfiler.

http://www.blindesprodukter.no