Barn og unge

Tobakk dreper

Jul 21, 2011 |
PR: 4
Informasjon om tobakksindustrien og skader tobakk kan gi deg, filmer og artikler. ... Les mer

Tid for barn

Nov 10, 2014 |
N/A
Tid for barn er en morsrolleorganisasjon og arbeider for å styrke morsrollen politisk, økonomisk og kulturelt i Norge. ... Les mer

Forbundet Mot Rusgift

Jul 21, 2011 |
PR: 5
Omfattende nettsted om alkohol, narkotika og medikamenter. Spesialsider om cannabis, om hjerte og helse, om rusgiftundervisning og egne studentsider. Tidsskriftet Mot Rusgift ligger i fulltekst. ... Les mer

Klara Klok

Jul 21, 2011 |
PR: 6
Spørreside som gir informasjon og veiledning om temaene helse, forhold og familie, rusmidler og seksualitet for ungdom og unge voksne. ... Les mer

Ung.no

Jul 21, 2011 |
PR: 6
Offentlig informasjon om rettigheter, muligheter og plikter for de mellom 14 og 20 år. ... Les mer

Ungdom Mot Narkotika

Jul 21, 2011 |
PR: 5
UMN er en ungdomsorganisasjon som setter ungdomskultur på programmet, og som lar ungdom gjøre et informert valg angående narkotika. ... Les mer

Barnevakten

Jul 31, 2011 |
PR: 5
Barnevakten er en organisasjon som gir råd om barn og medier. ... Les mer