Bab.la ordbøker

bab.la er en online språkportal som tilbyr oversettelser på mange forskjellige språk. Her finnes alt fra dagligdagse og regionale uttrykk til mer teknisk og fagspesifikt vokabular. Du kan også hjelpe oss med å forbedre vår engelsk-norske ordbok ved å foreslå nye ord eller redigere forslag.

http://www.babla.no