Apartheid Sharia

Engelskspråklig, anti-islamsk nettside med artikler, nyheter, bilder og videoer om islamsk styresett og lovgivning fra hele verden.

http://www.apartheidsharia.com