Answering Islam

Answering Islam er et nettsted med fokus på kristen-muslimsk dialog. Nettstedet har masse bakgrunnsinfomasjon om islam og kristendom.

http://www.answering-islam.org