AbortionNO

Nettsted til organisasjon som jobber mot aborteringer av barnefoster. Organisasjonen arbeider med informasjonsarbeid og utdanning basert på etiske retningslinjer.