Jus

Jushjelpa i Midt- Norge

Jul 23, 2011 |
PR: 6
Rådgivningstjensten er åpen både for studenter og ikke- studenter, alle rettsområder unntatt strafferett og skattesaker. Fri rettshjelp. ... Les mer

Konfliktrådet

Jul 23, 2011 |
PR: 5
Har til oppgave å megle i tvister som oppstår mellom mennesker, det gjelder både sivile saker og straffesaker. Informasjon om konfliktrådene, meglerne og lovverket. ... Les mer

Konkursrådet

Jul 23, 2011 |
PR: 6
Nettstedet inneholder informasjon og anbefalinger utgitt av Konkursrådet. ... Les mer

Politiets sikkerhetstjeneste

Jul 23, 2011 |
PR: 6
En egen organisasjon innen politiet. Informasjon, instrukser, enhetens oppgaver og innsyn i arkiver. ... Les mer

Lovdata

Jul 23, 2011 |
PR: 8
Lovdata og NorLex består av mer enn 80 søkbare databaser med sentrale, norske rettskilder. Basene omfatter regelverk, lovforarbeider, rettsavgjørelser, administrative ... Les mer

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Jul 23, 2011 |
PR: 6
Behandler søknader om forskjellige typer tillatelser og fører kontroll med at advokater og rettshjelperes virksomhet. Informasjon om tilsynets virksomhet, tilsynsrådets styre og ... Les mer

TONA Research Committee

Oct 28, 2015 |
N/A
Organisasjon som forsker på tilblivelsen og historien til et tillegg av grunnloven i USA. ... Les mer

Free French And Moland!

Feb 21, 2014 |
N/A
Nettside med informasjon om tiltalene mot Joshua French og Tjostolv Moland i Kongo i Afrika, krav om løsepenger og oppdateringer om den ene gjenlevende nordmannen, Joshua French. ... Les mer

Becket Fund

Dec 10, 2014 |
N/A
Den vestlige verdens ledende juridiske ressurs for religiøse friheter. ... Les mer

Christian Legal Society

Dec 14, 2014 |
N/A
Forening som tilbyr opplæring til advokater, dommere, juridsik fakultet og jusstudenter innen kristne juridiske verdier. ... Les mer

Landmark Legal Foundation

Dec 17, 2014 |
N/A
Amerikansk juridisk stiftelse som yter gratis juridisk bistand i prinsipielt viktige saker. ... Les mer

Judgepedia

Jan 20, 2015 |
N/A
Amerkiansk wiki med informasjon om det amerikanske juridiske system, domstoler og dommere. ... Les mer

FRC Action

Jan 30, 2015 |
N/A
Amerikansk organisasjon som fremmer tradisjonelle, familievennlige juridiske prinipper. Organisasjonen er også aktiv innen undervisning og informasjonsarbeid. ... Les mer

Alliance Defending Freedom

Feb 1, 2015 |
N/A
Amerikansk organisasjon som forsvarer religiøse friheter. Organisasjonen forsvarer ulike religiøse utøvere fra diskriminering og juridiske angrep. ... Les mer

Human Rights Voices

Feb 8, 2015 |
N/A
Nettside med informasjon om menneskerettigheterne og ulike brudd på menneskerettighetene av verdens regimer. Nyheter om FNs menneskerettighetsråd. ... Les mer

Iran Human Rights

Feb 13, 2015 |
N/A
IHR er en organisasjon som arbeider for å bedre menneskerettighetene for mennesker i det muslimske diktaturet Iran. ... Les mer

Ban Sharia Law

Feb 19, 2015 |
N/A
Organisasjon som arbeider for å forby sharia lovgivning, sharia domstoler og sharia straffer i USA. ... Les mer

ID-tyveri

May 14, 2015 |
N/A
Nettressurs for folk som er utsatt for ID-tyveri og misbruk av dine bilder, ditt navn og andre personlige data. ... Les mer

International Institute for Counter-Terrorism

Aug 1, 2015 |
N/A
Institutt som arbeider mot terrorisme. Tilbyr publikasjoner, artikler, kurs, foredrag og konsulenttjenester. ... Les mer

Nyhetswebben.se

Aug 12, 2015 |
N/A
Svensk nyhetsside som dekker ulike svenske nyheter innen kriminalitet, ulykker og samfunn. ... Les mer