Dette skjer med nettkasinoer i Sverige etter et drøyt år

Den 1. januar 2019 var en svært viktig dato for det svenske spillmarkedet, med en rekke endringer relatert til den nya «Spellagen». Denne loven åpnet for at flere kommersielle aktører kunne tilby pengespill innenfor en lisensordning, samtidig som den svenske myndigheten Lotteriinspektionen endret navn til Spelinspektionen. Fram til denne endringen var spillmarkedet i Sverige regulert på en lignende måte som i Norge, der staten har et strengt monopol på lotterispill og ikke gir ut hverken lisenser eller tillater landbasert pengespill fra andre aktører i øvrig. Etter endringen er det enklere å sammenligne med for eksempel Storbritannia eller Malta der lovverket baserer seg på godkjenninger og lisenser.

Den svenske lisensordningen

Å få en svensk lisens for pengespill tar omtrent 3 måneder og krever mye dokumentasjon, samt en avgift betalt til Spelinspektionen. Ved lanseringen av lisensordningen var det 56 selskaper som allerede hadde fått innvilget en lisens, samtidig som Spelinspektionen hadde mottatt til sammen 88 søknader. Den svenske loven åpnet heller ikke for noen overgangsordning, så for noen selskaper var det nødvendig å vente litt i begynnelsen av 2019. Per juni 2020 er det til sammen 98 selskaper som har en aktiv lisens, legg merke til at dette tallet ikke omfatter ikke-kommersielle virksomheter. Dessuten omfatter lisensordningen ikke bare casino på nett, men også enkelte landbaserte spill – inkludert både tradisjonelle casinoer og diverse andre loddtrekninger og lignende.

Det er altså åpenbart at antallet tilbydere av pengespill har vokst, også når man tar høyde for den trege starten i forhold til godkjenninger. Samtidig har Spelinspektionen definitivt ikke vært redd for å trekke tilbake lisenser eller dele ut saftige bøter. Det finnes mange eksempler på dette, med advarsler og bøter på opptil ti millioner for avvik fra innholdet i Spellagen, blant annet i et av disse tilfellene der åtte spillselskaper ble bøtelagt for å tilby oddsspill på sport der det var mindreårige som var sportsutøvere.

Endringer for svenske spillere

Å styrke arbeidet med ansvarlig spill er et uttalt mål i forbindelse med ny lovgivning for spill i Sverige. Allerede i løpet av de første dagene i 2019 var det over 10 000 svensker som registrerte seg via den såkalte «Spelpaus»-tjenesten, som enkelt forklart er et reservasjonsregister. Via denne tjenesten kan svenske spillere på en enkel måte reservere seg midlertidig eller permanent mot pengespill.

Bonuser er et annet fokusområde, og Spelinspektionen har slått ekstremt hardt ned på selskaper som ikke har fulgt reglene om at man kun får gi ut én velkomstbonus til hver enkelt nye spiller – per spillelisens. Siden en rekke casinoer opererer under samme lisens begrenser dette bonustilbudene fra en del selskaper svært mye. I mars ble det for eksempel delt ut en rekordhøy bot på 100 millioner til selskapet Spooniker for brudd på nettopp disse reglene.

Spelinspektionen har samlet inntatt en fremoverlent holdning til regelverket, og har over et drøyt års tid etablert seg som en streng kontrollmyndighet. Det tar selvfølgelig litt tid før et nytt lovverk er innarbeidet, og rettspraksis etableres etter hvert som myndigheten og domstolene behandler konkrete eksempler.
Da åpner det seg også muligheter for videre utvidelse av reguleringen, og Spelinspektionen har for eksempel foreslått en lisensordning for B2B-aktører i markedet. Med tanke på at markedet for spill på nett er dominert av noen store utviklere så gir det mening å også regulere disse selskapene med lisensordningen. Det har skjedd mye på et drøyt år – og det vil skje mye mer i tiden som kommer.

http://Dette skjer med nettkasinoer i Sverige etter et drøyt år