Geovitenskap

The Global Warming Policy Foundation

Nov 11, 2014 |
N/A
Tverr-vitenskapelig og tverr-politisk organisasjon som driver med utdanning og informasjonsarbeid om klimaendringer og klimapolitikk. ... Les mer

Norges geologiske undersøkelse

Aug 3, 2011 |
PR: 6
NGU er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann og er en etat under Nærings- og handelsdepartementet (NHD). Informasjon om prosjekter, tjenester ... Les mer

Skrednett

Aug 3, 2011 |
PR: 6
Presenterer kart over rasfare og rasulykker fra hele Norge med data fra Nasjonal skreddatabase. ... Les mer

Vulkaner og vulkanisme

Aug 3, 2011 |
PR: 4
Vulkaner over hele verden, stadig oppdateringer av informasjon om utbrudd. Artikler og bilder. ... Les mer