Arkeologi

Primitive tider

Jul 22, 2011 |
PR: 4
Nett-utgaven av tidsskriftet Primitive tider. ... Les mer

Avaldsnesprosjektet

Jul 22, 2011 |
PR: 5
Sider med informasjon om arkeologiske funn og forskning omkring maktsenteret på Avaldsnes på Karmøy. ... Les mer

Ei reise i Nordfjord si eldre historie

Jul 22, 2011 |
PR: 3
Funn og fornminner i Nordfjord. ... Les mer

Norsk institutt for kulturminneforskning

Jul 22, 2011 |
PR: 6
Instittet har blant annet ansvar for arkeologiske utgravninger i middelalderbyene Oslo, Tønsberg, Bergen og Trondheim m. fl. Sidene inneholder informasjon om virksomheten, søkbar database med NIKUS ... Les mer

Stavkirken - middelalderens trekirker i Norge

Jul 22, 2011 |
PR: 2
Informasjon om middelalderens trekirker i Norge. ... Les mer

Egge museum

Jul 22, 2011 |
PR: 4
Museet i Steinkjer ligger i det arkeologisk interessante Eggeområdet, og sidene presenterer blant annet funn og fornminner i området. ... Les mer

Kaupangprosjektet

Jul 22, 2011 |
PR: 4
Privat initiativ i søndre Vestfold, med sider om blant annet arkeologiske besøksmål i regionen. ... Les mer

Riksantikvaren

Jul 22, 2011 |
PR: 7
Sider med informasjon om det overordnede arbeidet med arkeologi og kulturminnevern i direktoratet for kulturminnevern. ... Les mer

Arkeologi i nord

Jul 22, 2011 |
PR: 5
Arkeolog Frans-Arne Stylegar sine sider om nordisk arkeologi, med artikler, funnkataloger, tegninger etc. ... Les mer

Det norske arkeologmøtet

Jul 22, 2011 |
PR: 3
NAM er en interesseorganisasjon og en fagkonferanse for arkeologer i Norge. ... Les mer

Fornminner i Rogaland

Jul 22, 2011 |
PR: 3
Oversikt og beskrivelser av tilrettelagte fornminner i fylket. ... Les mer

Kittilbu utmarksmuseum

Jul 22, 2011 |
PR: 4
Museet ligger i Gausdal Vestfjell i Oppland. Det forteller historien om bruken av jernvinna og andre utmarksressurser fra steinalderen og frem til i dag. ... Les mer

Lofotr - vikingmuseet på Borg

Jul 22, 2011 |
PR: 5
Lofotr er det kjente vikingmuseet på Borg. ... Les mer

Midgard historiske senter

Jul 22, 2011 |
PR: 5
Senteret holder til i Borre i Vestfold, og er plassert i utkanten av noen av de største gravhaugene fra yngre jernalder på Østlandet. På sidene finner du informasjon om gravfeltet, lenker til ... Les mer

Norsk arkeologisk selskap

Jul 22, 2011 |
PR: 4
Selskapet gir blant annet ut tidsskriftet Viking (siden 1937). Selskapet er åpent for alle som er interessert i arkeologi. ... Les mer

Steinalder.no

Jul 22, 2011 |
PR: 4
Nettutstilling fra Arkeologisk museum i Stavanger og Arkikon om livet i steinalderen. ... Les mer