Arkeologi

Primitive tider

Jul 22, 2011 |
PR: 4
Nett-utgaven av tidsskriftet Primitive tider. ... Les mer

Avaldsnesprosjektet

Jul 22, 2011 |
PR: 5
Sider med informasjon om arkeologiske funn og forskning omkring maktsenteret på Avaldsnes på Karmøy. ... Les mer

Ei reise i Nordfjord si eldre historie

Jul 22, 2011 |
PR: 3
Funn og fornminner i Nordfjord. ... Les mer

Norsk institutt for kulturminneforskning

Jul 22, 2011 |
PR: 6
Instittet har blant annet ansvar for arkeologiske utgravninger i middelalderbyene Oslo, Tønsberg, Bergen og Trondheim m. fl. Sidene inneholder informasjon om virksomheten, søkbar database med NIKUS ... Les mer

Stavkirken - middelalderens trekirker i Norge

Jul 22, 2011 |
PR: 2
Informasjon om middelalderens trekirker i Norge. ... Les mer

Arkeologi i nord

Jul 22, 2011 |
PR: 5
Arkeolog Frans-Arne Stylegar sine sider om nordisk arkeologi, med artikler, funnkataloger, tegninger etc. ... Les mer

Egge museum

Jul 22, 2011 |
PR: 4
Museet i Steinkjer ligger i det arkeologisk interessante Eggeområdet, og sidene presenterer blant annet funn og fornminner i området. ... Les mer

Fornminner i Rogaland

Jul 22, 2011 |
PR: 3
Oversikt og beskrivelser av tilrettelagte fornminner i fylket. ... Les mer

Kaupangprosjektet

Jul 22, 2011 |
PR: 4
Privat initiativ i søndre Vestfold, med sider om blant annet arkeologiske besøksmål i regionen. ... Les mer

Riksantikvaren

Jul 22, 2011 |
PR: 7
Sider med informasjon om det overordnede arbeidet med arkeologi og kulturminnevern i direktoratet for kulturminnevern. ... Les mer

Det norske arkeologmøtet

Jul 22, 2011 |
PR: 3
NAM er en interesseorganisasjon og en fagkonferanse for arkeologer i Norge. ... Les mer

Kittilbu utmarksmuseum

Jul 22, 2011 |
PR: 4
Museet ligger i Gausdal Vestfjell i Oppland. Det forteller historien om bruken av jernvinna og andre utmarksressurser fra steinalderen og frem til i dag. ... Les mer

Lofotr - vikingmuseet på Borg

Jul 22, 2011 |
PR: 5
Lofotr er det kjente vikingmuseet på Borg. ... Les mer

Midgard historiske senter

Jul 22, 2011 |
PR: 5
Senteret holder til i Borre i Vestfold, og er plassert i utkanten av noen av de største gravhaugene fra yngre jernalder på Østlandet. På sidene finner du informasjon om gravfeltet, lenker til andre ... Les mer

Norsk arkeologisk selskap

Jul 22, 2011 |
PR: 4
Selskapet gir blant annet ut tidsskriftet Viking (siden 1937). Selskapet er åpent for alle som er interessert i arkeologi. ... Les mer

Steinalder.no

Jul 22, 2011 |
PR: 4
Nettutstilling fra Arkeologisk museum i Stavanger og Arkikon om livet i steinalderen. ... Les mer