Vitenskap

Norges forskningsråd

Jul 22, 2011 |
PR: 8
Nettstedet til forskningsrådet. Nyheter, utlysninger, fagaktiviteter og informasjon om forskningsrådet. ... Les mer

De nasjonale forskningsetiske komiteer

Jul 22, 2011 |
PR: 7
Komiteer for medisin, naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap og humaniora. Med medlemmer, mandat, publikasjoner, uttalelser, arrangementer og lenker. ... Les mer

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

Jul 22, 2011 |
PR: 6
Heleid statlig aksjeselskap under Arbeids- og administrasjonsdepartementet som har en tverrfaglig tilnærming til arbeidslivets og samfunnets utfordringer. Informasjon om instituttet, forskning, ... Les mer

Forskning.no

Jul 22, 2011 |
PR: 8
Et nasjonalt nettsted for allmennrettet forskningsformidling med nyheter, bakgrunnsstoff og faktainformasjon. Nettstedet fokuserer på målgruppen unge voksne. ... Les mer

Forskningsdagene

Jul 22, 2011 |
PR: 7
En landsomfattende årlig festival, som holdes i slutten av september, der man får møte forskerne og forskningen på en ny måte. Arrangementsoversikt og informasjon om festivalen. ... Les mer

Forskningstorget i Oslo

Jul 22, 2011 |
PR: 5
Det største enkeltarrangementet under Forskningsdagene. Arrangementet er gratis og blir holdt på Universitetsplassen i Oslo sentrum. ... Les mer

Miljøteknologi.no

Jul 22, 2011 |
PR: 6
Nettsted om miljøteknologi drevet av Statens forurensningstilsyn. ... Les mer

Norsk demografisk forening

Jul 22, 2011 |
PR: 5
Informasjon om demografi og demografiske universitetsstudier, konferanser, arrangementer og prosjekter. ... Les mer

Norsk institutt for by- og regionforskning

Jul 22, 2011 |
PR: 6
NIBR et uavhengig forskningsinstitutt for anvendt samfunnsforskning lokalisert i Oslo og Alta. ... Les mer

Norsk institutt for luftforskning (NILU)

Jul 22, 2011 |
PR: 6
Det nasjonale kompetansesenteret for luftforurensninger i Norge. NILU forsker, utreder og overvåker luftkvalitet i Norge og har også stor internasjonal aktivitet. ... Les mer

Statens kartverk

Jul 22, 2011 |
PR: 7
Kart og geografiske data for Norge. Nettbutikk for kjøp av kartinformasjon. Noe gratis produkter. ... Les mer

Statens strålevern

Jul 22, 2011 |
PR: 6
Landets fagmyndighet på områdene strålevern og atomsikkerhet. ... Les mer