Organisasjoner
0
Odd Fellow
0

Odd Fellow Ordenen er en internasjonal sammenslutning av mennesker, som har forpliktet seg til å følge visse regler og ordninger i sitt medlemsskap. ...

0
Norsk forening for fedmeforskning (NFFF)
0

Arbeider for å sette fokus på forskning, undervisning og behandling av helseskadelig overvekt og fedme. http://www.nfff.no

0
Privatpraktiserende fysioterapeuters forbund (PFF)
0

PFF er en frittstående interesseorganisajon som ivaretar privatpraktiserende fysioterapeuters interesser i forhold til landets politiske organer, trygdeverket, ...

0
Ryggforeningen i Norge
0

Informasjon om foreningen og ryggproblemer, nyheter, diskusjonsforum og gjestebok. http://www.ryggforeningen.no

0
Stiftelsen Organdonasjon
0

Informasjon om stiftelsen, organdonasjon og donorkort. http://www.organdonasjon.no

0
Rotary i Norge
0

Informasjon om organisasjonen og utveksling. Lenker, diskusjonsforum og gjestebok. http://www.rotary.no

0
UNESCO-kommisjonen
0

Informasjon om FN-organisasjonen for utdanning, vitskap, kultur og kommunikasjon. Et kontaktpunkt med norske fagmiljøer, og rådgiver for regjeringen. ...

0
Den norsk-tyske Willy Brandt stiftelsen
0

Har som formål å fremme gjensidig kunnskap om samfunnsliv, kultur og språk i Norge og Tyskland, særlig blant ungdom. Informasjon om prosjekter, stipend og ...

0
Foreningen Norden
0

En partipolitisk uavhengig forening for enkeltmedlemmer og organisasjoner. Foreningen arbeider for et øket nordisk samarbeid innen blant annet arbeidsmarked, ...

0
Landsforeningen for voldsofre
0

Informasjon om foreningen og fremgangsmåte for å søke voldsoffer erstatning. http://www.voldsoffer.no

0
Mensa Norge
0

Forening for mennesker med høy IQ. Informasjon om organisasjonen, nyheter og tester. http://www.mensa.no

0
Motorførernes avholdsforbund (MA)
0

Samfunnsengasjert organisasjon som arbeider for fornuftig bilbruk. Nyheter, lokallagoversikt, aktivitetsplan og artikkelarkiv. for at kollektivtilbudet i byer ...

0
Natteravnene i Norge
0

Organisasjon for voksne som er ute om kveldene i helgene for å skape trygghet i nærmiljøet, først og fremst for ungdom. Informasjon om organsisjonen med ...

0
Norsk Selskap for Skibbrudnes Redning
0

Informasjon om og fra redningsselskapet. http://www.nssr.no

lenkeguiden.no
Logo
Enable registration in settings - general